Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia. Sutinku

Naudojimosi CV internetine duomenų baze nuostatai ir sąlygos

 1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI
  1. Idarbinimobiuras.lt – "Įdarbinimo Biuras" MB, įmonės kodas 304559399.
  2. Duomenų bazė – Idarbinimobiuras.lt duomenų bazė, pasiekiama adresu www.idarbinimobiuras.lt kurioje pateikiami darbo pasiūlymai, darbo skelbimai, gyvenimo aprašymai ir kiti su įdarbinimu susiję duomenys.
  3. Vartotojas – fizinis asmuo, priėmęs šiuos Nuostatus ir sąlygas, užsiregistravęs Duomenų bazėje ir susikūręs vartotojo paskyrą.
  4. Vartotojo duomenys – visi su Vartotoju susiję duomenys, jo įvesti į Duomenų bazę, įskaitant ir duomenis, įvestus į registracijos formą, Duomenų bazės CV formą ir kitus su Vartotoju susijusius duomenis, priklausančius Idarbinimobiuras.lt. Vartotojo duomenys apima asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Asmens duomenų apsaugos aktą ir reglamentą 2016/679
  5. Nuostatai ir sąlygos arba Sąlygos – Šie naudojimosi CV internetine duomenų baze nuostatai ir sąlygos registruotiems darbo ieškantiems asmenims.
  6. Duomenų gavėjas – Fizinis arba juridinis asmuo, besinaudojantis Duomenų baze darbuotojų paieškai ar atrankai savo pačių ar savo klientų reikmėms, arba tam, kad gautų kitas per Portalą Idarbinimobiuras.lt darbdaviams teikiamas Paslaugas. Šiems asmenims Idarbinimobiuras.lt perduoda arba padaro prieinamus Vartotojo duomenis, vadovaujantis šiais Nuostatais ir sąlygomis.
  7. Šalys – Idarbinimobiuras.lt ir Vartotojas.
  8. Paslaugos – visos Idarbinimobiuras.lt teikiamos paslaugos, skirtos darbo ieškantiems asmenims, aprašytos tinklalapio www.idarbinimobiuras.lt/darbo-skelbimai puslapyje. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos (įskaitant galimybę Vartotojo CV įkelti į Duomenų bazę, ieškoti ir elektroniniu paštu gauti tinkamus darbo pasiūlymus, dalyvauti konkursuose ir t. t.), Vartotojui yra nemokamos. Vartotojas idarbinimobiuras.lt turi sumokėti už papildomas paslaugas (konsultacijas, testus, reklamą ir t. t.), apmokėjimo suma ir atitinkami nuostatai ir sąlygos nurodomi atitinkamos Paslaugos aprašyme.
  9. Prisijungimo duomenys – Vartotojo registracijos metu pasirinktas, arba vėliau Duomenų bazėje pakeistas vartotojo vardas ir slaptažodis.
  10. Portalas – aplinka, sukurta teikti paslaugoms, susijusioms su tarpininkavimu tarp darbo ieškančių asmenų ir darbdavių, kurias teikia Idarbinimobiuras.lt, adresu www.idarbinimobiuras.lt
 2. VARTOTOJO TEISĖS IR PRIEVOLĖS
  1. Užpildžiusiam registracijos formą ir sutikusiam su šiais Nuostatais ir sąlygomis Vartotojui bus suteikta prieiga prie Duomenų bazės pasinaudojant Prisijungimo duomenimis, tam kad jie galėtų naudotis Paslaugomis.
  2. Vartotojas įsipareigoja išlaikyti Prisijungimo duomenų konfidencialumą ir niekam jų neatskleisti. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už naudojimąsi Prisijungimo duomenimis.
  3. Vartotojas įsipareigoja į Duomenų bazę įvesti tik tikslius ir teisingus vartotojo duomenis, be klaidingos ar klaidinančios informacijos apie Vartotojo išsilavinimą, darbo patirtį, ar charakterio savybes. Vartotojas atsako už nuostolius, kuriuos Idarbinimobiuras.lt arba tretieji asmenys patiria tuo atveju, jei vartotojo pateikti Vartotojo duomenys yra klaidingi, netikslūs, ar neišsamūs.
  4. Jei vartotojas pamiršo Prisijungimo duomenis arba turi pagrindo manyti, kad Prisijungimo duomenys tapo prieinami tretiesiems asmenims, Vartotojas privalo nedelsiant pakeisti savo Prisijungimo duomenis prisijungęs prie vartotojo paskyros Duomenų bazėje arba apie susidariusią situaciją elektroniniu paštu arba telefonu pranešti Idarbinimobiuras.lt, tuomet Idarbinimobiuras.lt, vartotojo įgaliotas, pakeis prisijungimo duomenis.
  5. Visos teisės į Duomenų bazę priklauso Idarbinimobiuras.lt. Naudodamasis Duomenų baze arba Paslaugomis, vartotojas negauna jokių teisių į Duomenų bazę arba jos dalis. Vartotojas gali Duomenų bazėje esančius duomenis naudoti sąžiningam susisiekimui su darbdaviais pasinaudojant darbo pasiūlymuose pateikiamais kontaktiniais duomenimis, turėdamas tikslą pateikti paraišką būti priimtam į darbą. Vartotojas neturi teisės daryti jokių Duomenų bazės kopijų ar išrašų, arba naudotis Duomenų baze bet kokiems kitiems tikslams. Taip pat Vartotojas neturi teisės sugadinti Duomenų bazės ar sutrikdyti jos veikimo. Kokiu nors būdu besinaudodamas Duomenų baze (įskaitant ir tuos atvejus, kai turi tikslą pasinaudoti Paslaugomis), Vartotojas negauna autoriaus teisių į programinę įrangą, reikalingą Duomenų bazės veikimui.
  6. Vartotojas turi teisę papildyti, pataisyti, ar pakeisti į Duomenų bazę įvestus Vartotojo duomenis kitais ir nuspręsti, kiek šie duomenys bus prieinami Duomenų gavėjams (t. y. turi teisę pakeisti vartotojo duomenų statusą: duomenys gali būti aktyvūs, pasyvūs, arba užblokuoti). Aktyvūs CV matomi darbdaviams, užsisakiusiems mokamą CV paieškos paslaugą. Tačiau darbdaviai neturi galimybės rasti asmenį pagal jų vardą. Jei CV yra pasyvus, asmens kontaktiniai duomenys, tokie, kaip jų vardas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, yra paslėpti. Vartotojų kurių Vartotojo duomenys yra užblokuoti, CV matomi patiems Vartotojams, bet nematomi CV paieškoje. Norėdamas ištrinti vartotojo paskyrą, Vartotojas turi nusiųsti atitinkamą prašymą adresu [email protected] Idarbinimobiuras.lt ištrins vartotojo paskyrą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo iš Vartotojo.
 3. IDARBINIMOBIURAS.LT TEISĖS IR PRIEVOLĖS
  1. Sutikdamas su Naudojimo sąlygomis, vartotojas duoda Idarbinimobiuras.lt sutikimą naudoti slapukus tinklalapyje www.idarbinimobiuras.lt, suteikiant galimybę individualizuoti teikiamas Paslaugas ir prisidėti prie aukštesnės kokybės Paslaugų teikimo Vartotojui.
  2. Idarbinimobiuras.lt suteiks Vartotojui teisę naudotis Paslaugomis ir Portalu, vadovaujantis šiomis Nuostatomis ir sąlygomis, kai tik Vartotojas užsiregistruos į Portalą.
  3. Vartotojo duomenų apdorojimas vykdomas remiantis šiais Nuostatais ir sąlygomis, kaip susitarimu, sudarytu tarp Vartotojo ir Idarbinimobiuras.lt, laikantis šių Nuostatų ir sąlygų ir jų taikymo srities. Tam tikrų Vartotojo duomenų apdorojimas, priklausomai nuo teikiamos Paslaugos, bus vykdomas siekiant įgyvendinti Idarbinimobiuras.lt įstatymų numatyta tvarka prisiimtus įsipareigojimus, t. y. remiantis apskaitos įstatymo taikymo sritimi. Darbo ieškančių asmenų Vartotojo duomenų apdorojimo procese, Idarbinimobiuras.lt veikia kaip duomenų valdytojas. Norėdami gauti papildomos informacijos šiuo klausimu, rašykite Idarbinimobiuras.lt adresu: [email protected]
  4. Idarbinimobiuras.lt norėtų pabrėžti, kad Vartotojo duomenų pateikimas yra prievolė, kylanti iš Nuostatų ir sąlygų ir duomenų nepateikimas arba pareikalavimas, kad jų apdorojimas būtų apribotas arba nutrauktas, gali reikšti, kad Idarbinimobiuras.lt nebeturės galimybių teikti vartotojui Paslaugų, remiantis Nuostatais ir sąlygomis. Jei Vartotojas pateikia atitinkamą prašymą dėl savo Vartotojo duomenų apdorojimo, Idarbinimobiuras.lt turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Vartotojui ir ištrinti vartotojo paskyrą bei visus susijusius duomenis. Atitinkamu atveju, Vartotojas taip pat gali pateikti prašymą, kad visi su juo susiję duomenys būtų ištrinti.
  5. Idarbinimobiuras.lt apdoroja registracijos Portale metu Vartotojo pateiktus ir į Duomenų bazę įvestus vartotojo duomenis (įskaitant rinkimą, saugojimą, tvarkymą, skirstymą, apjungimą, naudojimą, trynimą bei prieigos prie duomenų suteikimą Duomenų gavėjams), turint tikslą suteikti Vartotojui Paslaugas, o taip pat kai to reikalauja Idarbinimobiuras.lt įstatymų nustatyta tvarka prisiimtų įsipareigojimų vykdymas, arba teisėtų Idarbinimobiuras.lt interesų saugojimas.
  6. Jei Idarbinimobiuras.lt turi pagrindo manyti, kad vartotojo į Duomenų bazę įvesti Vartotojo duomenys yra klaidingi arba neatitinka bendrai pripažįstamų moralės normų, Idarbinimobiuras.lt turi teisę tokius įvestus duomenis pašalinti iš Duomenų bazės.
  7. Idarbinimobiuras.lt nėra įgaliotas Duomenų gavėjų atstovas, todėl Idarbinimobiuras.lt neatsako už nuostolius, kuriuos vartotojas gali patirti Portale ieškodamas darbo arba dalyvaudamas konkursuose. Vartotojas sutartines derybas ir darbo sutartį su Duomenų gavėju pasirašys savarankiškai, be Idarbinimobiuras.lt tarpininkavimo. Idarbinimobiuras.lt neatsako už jokius Duomenų gavėjo pažadus Vartotojui ar darbo sutarties nuostatų ir sąlygų nevykdymą iš Duomenų gavėjo pusės.
  8. Idarbinimobiuras.lt negarantuoja, kad Vartotojas per Portalą susiras darbą ir neapsiima tokiu tikslu užmegzti ryšių su asmenimis, ieškančiais darbuotojų.
  9. Idarbinimobiuras.lt neatsako už jokį nelegalų ar neturint atitinkamų įgaliojimų atliktą Vartotojo duomenų, kuriuos Vartotojas atskleidė Duomenų gavėjams, panaudojimą arba tokių duomenų konfidencialumą, jei pastarąjį turi užtikrinti Duomenų gavėjas.
  10. Jei Vartotojas davė atitinkamą sutikimą registruodamasis į Portalą, Idarbinimobiuras.lt turi teisę Vartotojui pranešti apie Idarbinimobiuras.lt ir jų partnerių paslaugas, siūlomas galimybes bei susijusias naujienas elektroninio pašto adresu, kurį Vartotojas nurodė registruodamasis į Portalą.
  11. Idarbinimobiuras.lt turi teisę elektroniniu paštu pranešti Vartotojui apie naujus darbo pasiūlymus, atitinkančius sąlygas, pateiktas Vartotojo CV.
  12. Idarbinimobiuras.lt turi teisę perkelti Duomenų bazę, kartu su joje esančiais Vartotojo duomenimis, į serverį, esantį užsienio valstybėje. Tokiu atveju, Idarbinimobiuras.lt vistiek išlieka duomenų valdytoju.
  13. Idarbinimobiuras.lt įsipareigoja saugoti Vartotojo duomenis visą paslaugų teikimo laikotarpį ir iki Vartotojo paskyros ištrynimo. Idarbinimobiuras.lt įsipareigoja vienerius metus saugoti Vartotojo duomenis, tiesiogiai susijusius su Vartotojo kandidatavimu į darbo vietą, įvykusiu pasinaudojus Paslaugomis.
  14. Idarbinimobiuras.lt turi teisę pakeisti Duomenų bazės veikimo principą ir meniu struktūrą, prieš tai iš anksto neinformavus Vartotojo.
  15. Idarbinimobiuras.lt turi teisę vienašališkai pakeisti šiuos Nuostatus ir sąlygas, iš anksto pranešant apie pakeitimus ir paskelbiant naujuosius Nuostatus ir sąlygas tinklalapyje www.idarbinimobiuras.lt , likus bent penkioms dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo. Pakeitimai nebus atgaline data taikomi Paslaugoms, Kliento užsisakytoms prieš jiems įsigaliojant.
 4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  1. Idarbinimobiuras.lt turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą, apie tai iš anksto nepranešant Vartotojui ir negražinant už Paslaugas sumokėto mokesčio, jei Vartotojas pažeidžia šiuos Nuostatus ir sąlygas ir nepašalina pažeidimo per 10 darbo dienų nuo tada, kai iš Idarbinimobiuras.lt elektroniniu paštu gauna atitinkamą pranešimą.
  2. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti tolesnį naudojimąsi Paslaugomis, nepriklausomai nuo priežasties, pranešęs Idarbinimobiuras.lt apie tai elektroniniu paštu. Tokiu atveju Vartotojas neturės teisės reikalauti, kad už Paslaugas sumokėtas mokestis būtų gražintas.
  3. Vartotojas atsako už nuostolius, kuriuos Idarbinimobiuras.lt patiria Vartotojui pažeidus šiuos Nuostatus ir sąlygas.
  4. Idarbinimobiuras.lt neatsako už į Duomenų bazę įvedamų duomenų turinį ar tikslumą, arba bet kokius nuostolius, Vartotojo patirtus naudojantis Duomenų bazėje esančiais duomenimis.
 5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Jei Nuostatai ir sąlygos numato, kad Idarbinimobiuras.lt reikia informuoti elektroniniu paštu, Vartotojas atitinkamus pranešimus turi siųsti adresu [email protected]
  2. Jei Nuostatai ir sąlygos numato, kad Idarbinimobiuras.lt reikia informuoti telefonu, Vartotojas atitinkamus pranešimus turi perduoti skambindamas numeriu +370 606 11813.
  3. Šalys mėgins bet kokius dėl jų įsipareigojimų vykdymo kylančius ginčus išspręsti derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčas bus sprendžiamas teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Gavusi jūsų sutikimą, Idarbinimobiuras.lt perduoda atitinkamam darbdaviui šiuos jūsų asmens duomenis, kuriuos nusprendėte perduoti darbdaviui per Portalą: el. pašto adresą, vardą, pavardę, telefoną, paraiškoje nurodytus duomenis ir jūsų prisegtame dokumente pateiktus duomenis.
  2. Šiose Sąlygose Idarbinimobiuras.lt vadinamas jūsų asmens duomenų tvarkytoju. Atitinkamas darbdavys, kuriam sutinkate perduoti savo asmens duomenis, yra jūsų asmens duomenų valdytojas. Darbdavys tvarko jūsų asmens duomenis tik tokiu būdu ir tikslais, kaip jums yra atskirai pranešta.
  3. Jūsų perduoti asmens duomenys pateikiami atitinkamam darbdaviui, Idarbinimobiuras.lt darbuotojams ir, prireikus, Idarbinimobiuras.lt paslaugų teikėjams – Idarbinimobiuras.lt duomenų tvarkytojams.
  4. Idarbinimobiuras.lt jūsų paraiškos duomenis Portale saugo vienerius metus nuo atitinkamos paraiškos pateikimo dienos. Šis saugojimo laikotarpis grindžiamas senaties terminais, per kuriuos galite pareikšti ieškinį dėl tam tikros žalos atlyginimo, kai šie senaties terminai taikomi jūsų šalyje.
  5. Jei nepateiksite 1.1 punkte nurodytų asmens duomenų, negalėsite kreiptis dėl atitinkamo darbo, todėl turėsite: savarankiškai kreiptis į darbdavį dėl priėmimo į darbą, arba savarankiškai užsiregistruoti Portale naudotoju ir kreiptis dėl atitinkamo darbo.
  6. Jūs turite šias su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:
   1. prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis;
   2. prašyti papildyti, ištaisyti ar pakeisti duomenis;
   3. prašyti ištrinti duomenis ir nutraukti tolesnį jų tvarkymą;
   4. prašyti apriboti duomenų tvarkymą;
   5. pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai dėl duomenų tvarkymo;
   6. atsiimti savo sutikimą;
   7. pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2016/679 20 straipsnyje.